Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.

„Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”.

zaprasza na

KONFERENCJĘ

CO MŁODSZYCH I STARSZYCH PRACOWNIKÓW FIRM
RÓŻNI W SPRAWACH ZDROWIA?

Spotkanie w formule online odbędzie się

11 grudnia 2020 r. (piątek)
w godzinach 11.00-13.30

Zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Wiele firm doświadcza już wypadania wartościowych pracowników z rynku pracy, spowodowanego pogorszaniem się ich stanu zdrowia wraz z wiekiem. Poważne problemy zdrowotne dotyczą też coraz częściej młodych pracowników, prowadząc do wzrostu wskaźników absencji i prezentyzmu. Omówimy, w oparciu o wyniki badań naukowych, jaki jest stan zdrowia pracowników w różnym wieku, traktując to jako przesłankę do adekwatnych działań firm w obszarze zarządzania zdrowiem różnych pokoleń personelu. Obraz zdrowia ukażemy z rozmaitych perspektyw epidemiologicznej, psychologicznej i samych pracowników. Pokażemy, którzy pracownicy są zainteresowani rozszerzeniem badań profilaktycznych, a którzy się tego obawiają i dlaczego. Przedstawimy, jak pracownicy oceniają prozdrowotne działania realizowane w ich firmach. W związku z epidemią omówimy stosunek osób w różnym wieku do zagrożeń zdrowia wynikających z COVID-19. Przedstawimy także rozwiązania prawne ważne dla działań prozdrowotnych w firmach w obecnej sytuacji epidemicznej.

 

PROGRAM

11:00 – 11:10

Wstęp i przywitanie uczestników

11:10 – 11:25

Główne problemy zdrowotne oraz najważniejsze zagrożenia zdrowia ludności Polski w wieku aktywności zawodowej w świetle wyników badania GBD 2019

prof. Bogdan Wojtyniak
Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

11:25 – 11:40

Ocena i refleksja dotycząca kondycji psychicznej różnych generacji pracowników

Wojciech Eichelberger
Dyrektor Programowy
Członek Zarządu, Instytut Psychoimmunologii IPSI – Laboratorium Efektywności sp. z o. o.

11:40 – 11:55

Samoocena zdrowia pracowników

dr Eliza Goszczyńska
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

11:55 – 12:15

Wręczenie Certyfikatów Menadżera Promocji Zdrowia laureatom tego tytułu z roku 2020

12:15 – 12:30

Postawy pracowników wobec badań profilaktycznych

dr Elżbieta Korzeniowska
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

12:30 – 12:45

Jak pracownicy oceniają działania prozdrowotne w firmach?

dr Krzysztof Puchalski
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

12:45 – 13:00

Postawy wobec COVID-19 oraz strategie zabezpieczania się przed zachorowaniem wśród młodszych i starszych pracowników firm. Badanie Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Agnieszka Borowiec

13:00 – 13:15

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników – prawne aspekty zarządzania zdrowiem personelu w czasie COVID-19

13:15 – 13:30

Zakończenie konferencji