Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.

„Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”.

zaprasza na

SEMINARIUM

Konstruowanie ankiet na potrzeby promocji zdrowia w firmie

Spotkanie w formule online odbędzie się

3 grudnia 2020 r. (czwartek)
w godzinach 11.00-12.30

Zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

TEMATYKA SEMINARIUM

Dla zapewnienia dobrej jakości działań prozdrowotnych w firmach, zwłaszcza w sytuacji niepewności, istotne są procesy szybkiego komunikowania się z personelem. Ważnym i użytecznym narzędziem komunikacyjnym są ankiety. By dobrze spełniały one swoje funkcje powinny być dobrze przygotowane i przeprowadzone – co nie jest powszechną praktyką.

Podczas webinarium podzielimy się opartymi o wieloletnie doświadczenia informacjami na temat:

  • jak przygotować i przeprowadzić ankietę, by zyskać coś więcej, niż odpowiedzi na zadane pytania
  • jak tworzyć ankietę, by nie zniechęcić respondentów do jej wypełnienia
  • jak przy tworzeniu pytań i interpretacji wyników poradzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników o sprawach zdrowia
  • jak unikać typowych błędów przy konstruowaniu pytań i kwestionariuszy ankiet

 

PROWADZĄCY:

dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski
socjologowie zdrowia
laureaci nagrody Światowej Organizacji Zdrowia
za wybitny wkład w badania dotyczące promocji zdrowia